Privacyverklaring

Bijgewerkt: 14.07.2020. Bekijk hier wat laatst is gewijzigd.

 

Orion Corporation (“Orion”) weet dat u belang hecht aan uw privacy en aan de voorwaarden die gelden voor de wijze waarop wij informatie over u verzamelen, gebruiken, verstrekken, overdragen en opslaan. Omdat wij het zeer belangrijk vinden om aan uw behoeften tegemoet te komen en uw voorkeuren te respecteren, hebben wij het beleid en de procedures ingevoerd die in deze privacyverklaring van Orion Corporation worden beschreven. Wilt u meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens door Orion Corporation in verband met patiëntveiligheidsmeldingen? Dan verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Orion Corporation omtrent patiëntveiligheidsmeldingen. Onze privacyverklaring is te vinden op onze startpagina en is ook beschikbaar op webpagina’s waarop om persoonsgegevens wordt gevraagd.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn gegevens over personen die kunnen worden gebruikt om de identiteit van de desbetreffende persoon vast te stellen of contact met hem of haar op te nemen. Wanneer u gebruikmaakt van websites, socialemediakanalen of diensten van Orion, toepassingen van Orion downloadt of op een andere wijze in interactie bent met Orion, kan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt, afhankelijk van wat per website, socialemediakanaal, dienst, toepassing of andere context van toepassing is:

 

DOELEINDEN EN RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

Websites van Orion voor feedback en inlichtingen over producten

 

De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • om feedback van klanten met betrekking tot de websites, producten en diensten van Orion te verwerken;
 • om diensten en producten van Orion te ontwikkelen en de kwaliteit ervan te waarborgen;
 • om mededelingen betreffende de kwaliteit of herkomst van producten te verwerken (voor nadere informatie over aan kwaliteit en veiligheid gerelateerde gegevensverwerking verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Orion Corporation omtrent patiëntveiligheidsmeldingen);
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor nakoming van een op Orion rustende wettelijke verplichting; en
 • om fraude of misbruik op te sporen en te voorkomen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met productkwaliteit is nakoming van de wettelijke verplichtingen van Orion en bij het reageren op uw feedback of productgerelateerde of andere vragen gebeurt de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van Orion. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij bedoelen met gerechtvaardigde belangen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen. 

 

Campagnes en andere interacties met klanten

 

De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • Indien u deelneemt aan sweepstakes, wedstrijden of vergelijkbare promotionele activiteiten, zullen de gegevens worden gebruikt om deze activiteiten te beheren en de beloningen te overhandigen;
 • Marketing van producten en diensten, bezorging van nieuwsbrieven, direct marketing en elektronische direct marketing op basis van toestemming van de betrokkene en anderszins, voor zover de wet dit toestaat;
 • Marktonderzoek en producttests;
 • Ontwikkeling van klantenservice en producten, personalisering van geboden diensten en marketing;
 • Uitvoering van opt-outs voor direct marketing in overeenstemming met geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 • Verwerking van feedback en andere correspondentie met de betrokkene;
 • De gegevens kunnen worden vergeleken, gesegmenteerd en geanalyseerd en de gebruiker kan worden geprofileerd teneinde de gebruiker te voorzien van nuttige informatie, aanbiedingen of aanbevelingen door middel van direct marketing betreffende de producten en diensten van Orion zelf of van zakelijke partners op basis van de toestemming van de betrokkene en teneinde de gebruiker te voorzien van andere gepersonaliseerde content. De genoemde zakelijke partners kunnen bijvoorbeeld met zorg geselecteerde bedrijven in de zorgsector en de farmaceutische en medisch-technologische sector zijn. Hoewel de gebruiker kan worden geprofileerd, zal Orion geen beslissingen nemen die uitsluitend op profilering zijn gebaseerd en juridische of anderszins significante gevolgen voor de gebruiker hebben;
 • Om technische problemen en informatiebeveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen; en
 • Om mededelingen over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of ons beleid te versturen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van Orion. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij bedoelen met gerechtvaardigde belangen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

 

Diensten en mobiele toepassingen

 

De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • Communicatie met de gebruikers van de dienst, bijvoorbeeld om de gebruikers te begeleiden in het gebruik van de dienst;
 • Voor zover dit nodig is om de dienst te exploiteren en onderhouden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de dienst;
 • Overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de dienst om de content (bijvoorbeeld teksten, opmerkingen of foto's) die door de gebruikers zijn verstrekt aan de dienst, te controleren, gebruiken, exploiteren, in het openbaar te vertonen, te publiceren, reproduceren, aan te passen, te wijzigen, verder te ontwikkelen, te verspreiden en over te dragen voor de doeleinden van de dienst en in de marketingactiviteiten en publicitaire activiteiten zowel binnen als buiten de dienst;
 • De gegevens kunnen worden vergeleken, gesegmenteerd en geanalyseerd en de gebruiker kan worden geprofileerd teneinde de gebruiker te voorzien van nuttige informatie, aanbiedingen of aanbevelingen door middel van direct marketing betreffende de producten van Orion zelf of van zakelijke partners op basis van de toestemming van de betrokkene en teneinde de gebruiker te voorzien van andere gepersonaliseerde content. De genoemde zakelijke partners kunnen bijvoorbeeld met zorg geselecteerde bedrijven in de zorgsector en de farmaceutische en medisch-technologische sector zijn. Hoewel de gebruiker kan worden geprofileerd, zal Orion geen beslissingen nemen die uitsluitend op profilering zijn gebaseerd en juridische of anderszins significante gevolgen voor de gebruiker hebben;
 • Marketing van producten en diensten, direct marketing en nieuwsbrieven op basis van toestemming van de gebruiker en anderszins, voor zover de wet dit toestaat;
 • Voor het uitvoeren van een mogelijke overeenkomst met de gebruiker of om op verzoek van de gebruiker voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Om technische problemen en informatiebeveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen;
 • Om mededelingen over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of ons beleid te versturen;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor nakoming van een op Orion rustende wettelijke verplichting; en
 • Om fraude of misbruik op te sporen en te voorkomen.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker of uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker, of maatregelen die zijn genomen op verzoek van de gebruiker voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met hem of haar. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van Orion. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij bedoelen met gerechtvaardigde belangen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

 

Websites gericht op artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

 

De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van feedback van gebruikers van website, antwoord op de feedback en andere communicatie met de gebruikers van de website;
 • Leveren van materiaal besteld door de gebruiker van de website aan het door de gebruiker verstrekte postadres;
 • Verwerking van contactaanvragen van de gebruikers van de website zodat de vertegenwoordiger van Orion contact kan opnemen met de gebruiker met betrekking tot, bijvoorbeeld, bezoeken voor verkooppresentatie;
 • Beheren van de accounts van de gebruikers van de website;
 • Identificeren van gebruikers van de website zoals artsen, verpleegkundigen of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zodat ze toegang hebben tot beperkte website-inhoud die niet beschikbaar is voor andere gebruikers. Identificatie kan plaatsvinden door middel van een nationale professionele code of anderszins, zoals via registratie;
 • De gegevens kunnen worden vergeleken, gesegmenteerd en geanalyseerd en de gebruiker kan worden geprofileerd teneinde de gebruiker te voorzien van nuttige informatie, aanbiedingen of aanbevelingen door middel van direct marketing betreffende de producten van Orion zelf of van zakelijke partners op basis van de toestemming van de betrokkene en teneinde de gebruiker te voorzien van andere gepersonaliseerde content. Hiervoor kan Orion de informatie van de betrokkene combineren met gegevens ontvangen van zijn partners of met gegevens die elders werden verzameld. De genoemde zakelijke partners kunnen bijvoorbeeld met zorg geselecteerde bedrijven in de zorgsector en de farmaceutische en medisch-technologische sector zijn. Hoewel de gebruiker kan worden geprofileerd, zal Orion geen beslissingen nemen die uitsluitend op profilering zijn gebaseerd en juridische of anderszins significante gevolgen voor de gebruiker hebben;
 • Marketing van producten en diensten, direct marketing en nieuwsbrieven op basis van toestemming van de gebruiker en anderszins, voor zover de wet dit toestaat;
 • Om technische problemen en informatiebeveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen;
 • Om mededelingen over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of ons beleid te versturen;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor nakoming van een op Orion rustende wettelijke verplichting; en
 • Om fraude of misbruik op te sporen en te voorkomen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van Orion. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij bedoelen met gerechtvaardigde belangen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen. 

Socialemediakanalen

 

De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • Communicatie met de gebruikers van de socialemediawebsite, bijvoorbeeld om de gebruikers te begeleiden in het gebruik van de website en het beantwoorden van hun vragen;
 • Indien u deelneemt aan sweepstakes, wedstrijden of vergelijkbare promotionele activiteiten, zullen de gegevens worden gebruikt om deze activiteiten te beheren en de beloningen te overhandigen;
 • De gegevens kunnen worden vergeleken, gesegmenteerd en geanalyseerd en de gebruiker kan worden geprofileerd teneinde de gebruiker te voorzien van nuttige informatie, aanbiedingen of aanbevelingen door middel van direct marketing betreffende de producten en diensten van Orion zelf of van zakelijke partners en teneinde de gebruiker te voorzien van andere gepersonaliseerde content. De genoemde zakelijke partners kunnen bijvoorbeeld met zorg geselecteerde bedrijven in de zorgsector en de farmaceutische en medisch-technologische sector zijn. Hoewel de gebruiker kan worden geprofileerd, zal Orion geen beslissingen nemen die uitsluitend op profilering zijn gebaseerd en juridische of anderszins significante gevolgen voor de gebruiker hebben;
 • Marketing van producten en diensten, marktonderzoek en producttests, elektronische direct marketing en nieuwsbrieven op basis van toestemming van de gebruiker en anderszins, voor zover de wet dit toestaat;
 • Om technische problemen en informatiebeveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen; en
 • om fraude of misbruik op te sporen en te voorkomen.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de persoon of de gerechtvaardigde belangen van Orion. Zie de sectie “Gerechtvaardigde belangen” verderop voor meer informatie over wat wij bedoelen met gerechtvaardigde belangen, en wanneer wij uw gegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

 

Gerechtvaardigde belangen

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, bijvoorbeeld fraudepreventie/direct marketing/netwerk- en informatiesystemenbeveiliging/data-analyse/verrijking, wijziging of verbetering van onze diensten/herkenning van gebruikstrends/bepaling van de doeltreffendheid van promotiecampagnes en reclame.

 

“Gerechtvaardigde belangen” wil zeggen de belangen van onze onderneming in de uitoefening en het beheer van ons bedrijf teneinde ons in staat te stellen u de beste dienst of producten en de beste en veiligste ervaring op onze websites en met onze diensten of toepassingen te bieden. Wij hebben er bijvoorbeeld belang bij dat onze marketing relevant voor u is, dus kunnen wij uw gegevens verwerken om u marketingmateriaal te sturen dat gericht is op uw interesses. Dit kan ook gelden voor verwerking die in uw belang is. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen, zorgen wij ervoor dat er rekening wordt gehouden met eventuele gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en met uw rechten op grond van gegevensbeschermingswetgeving, en dat er een afweging plaatsvindt. Onze gerechtvaardigde zakelijke belangen gaan niet automatisch voor uw belangen – wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor activiteiten waarvoor onze belangen niet zwaarder wegen dan de gevolgen voor u.

 

 

Door ons verzamelde persoonsgegevens

 

Orion verzamelt persoonsgegevens voor de bovengemelde doeleinden. Dat persoonsgegevens worden verzameld, is van belang voor de klanten van Orion en de bezoekers van de website van Orion. Sommige gegevens worden rechtstreeks van u verzameld wanneer u gebruikmaakt van websites, socialemediakanalen, toepassingen of diensten van Orion. U hebt keuzes wat betreft de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Indien u ervoor kiest om gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een toepassing of een functie in een toepassing, niet te verstrekken, kunt u die toepassing of functie mogelijk niet gebruiken.

 

Gegevens kunnen ook worden verzameld door onderaannemers van Orion, voor zover dit noodzakelijk is voor het namens Orion exploiteren, onderhouden en in stand houden van de diensten of het uitvoeren van andere taken (zoals rechtstreekse reclame) in verband met de diensten. De onderaannemers kunnen bijvoorbeeld ICT-dienstenleveranciers, reclamepartners en groepsmaatschappijen van Orion zijn en derden die namens Orion vergelijkings-, segmenterings-, analyse- en profileringsdiensten leveren.

 

Welke gegevens wij verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met Orion, de keuzes die u maakt, waaronder uw privacy-instellingen, en de toepassingen en functies die u gebruikt. Tot de door ons verzamelde gegevens kunnen de volgende gegevens behoren:  

 

 • voona(a)m(en) en achternaam van de gebruiker/klant;
 • e-mailadres van de gebruiker/klant;
 • telefoonnummer van de gebruiker/klant;
 • merk en type browser;
 • besturingssysteem en beeldschermresolutie van het apparaat van de gebruiker;
 • belangrijkste handelingen in de gebruikersinterface;
 • applicatiesoftwareversie;
 • gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruikersaccount van de gebruiker;
 • informatie over nieuwsbrieven waarvoor de gebruiker/klant aangemeld is;
 • informatie over de keren dat gebruikgemaakt is van verschillende onderdelen van de dienst, en over de tussenpozen, tijdstippen en duur van het gebruik;
 • locatie-informatie van de gebruiker van een dienst op basis van de toestemming van de gebruiker; en
 • indien de gebruiker heeft ingelogd door gebruikmaking van een dienst van een derde (zoals Facebook), de gegevens zoals ontvangen van deze derde. Zie het overzicht van derden dat van tijd tot tijd wordt bijgewerkt, onder “Websites en diensten van derden”. De gebruiker dient de privacyvoorwaarden van derden door te nemen. Op het moment waarop deze privacyverklaring voor het laatst werd bijgewerkt, is de informatie zoals ontvangen van Facebook de volgende:
  • ID
  • naam
  • voornaam
  • achternaam
  • leeftijdscategorie
  • link
  • geslacht
  • locatie (geografische aanduiding)
  • afbeelding
  • tijdzone
  • bijgewerkte tijd
  • geverifieerd
  • e-mail
  • vrienden van de gebruiker.

 

Verkeersgegevens

 

Ten behoeve van bepaalde diensten die door Orion worden geboden, worden verkeersgegevens verzameld. “Verkeersgegevens” wil zeggen de gegevens die identificeerbaar zijn voor de gebruiker van bepaalde diensten van Orion en in bepaalde diensten en communicatienetwerken worden verwerkt om berichten over te brengen, te delen of aan te bieden. De verkeersgegevens worden verwerkt in de volgende omstandigheden en in andere bij de wet toegestane omstandigheden.

(i)                  De verkeersgegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de levering en het gebruik van diensten en het zorgen voor informatiebeveiliging. Met het oog op dit doeleinde worden de volgende types verkeersgegevens verwerkt: IP-adres, gegevens over de zender en ontvanger van een bericht, gegevens over de locatie van het apparaat (op basis van toestemming van de gebruiker), informatie over de keren dat gebruikgemaakt is van verschillende onderdelen van de dienst, en over de tussenpozen, tijdstippen en duur van het gebruik.

(ii)                  De verkeersgegevens worden verwerkt ten behoeve van de technische ontwikkeling van de dienst. Met het oog op dit doeleinde worden de volgende types verkeersgegevens verwerkt: IP-adres, gegevens over de zender en ontvanger van een bericht, gegevens over de locatie van het apparaat (op basis van toestemming van de gebruiker), informatie over de keren dat gebruikgemaakt is van verschillende onderdelen van de dienst, en over de tussenpozen, tijdstippen en duur van het gebruik.

(iii)                 De verkeersgegevens worden automatisch verwerkt ten behoeve van statistische analyse, omdat de analyse anders niet zonder onredelijke inspanning kan worden uitgevoerd. De identiteit van een individu kan niet worden vastgesteld op basis van deze analysegegevens.

(iv)        De verkeersgegevens worden verwerkt teneinde opheldering te krijgen over ongeoorloofd gebruik van de betaalde diensten, het communicatienetwerk of de communicatiediensten die deel uitmaken van de dienst.

(v)                  De verkeersgegevens worden verwerkt indien het nodig is om een technische fout of storing op te sporen, te voorkomen of te verhelpen die zich bij het overbrengen van communicatie heeft voorgedaan.

 

Verstrekking aan derden

 

Gegevens kunnen worden overgedragen of verstrekt aan de volgende derden met het oog op de volgende doeleinden:

-          Orion kan de gegevens leveren aan de onderaannemers van Orion, die de gegevens namens Orion verwerken met het oog op de doeleinden zoals vermeld onder “Verzameling en gebruik van persoonsgegevens”; tot deze onderaannemers kunnen media- en marketingbedrijven en IT-bedrijven behoren die Orion helpen bij het ontwikkelen van zijn marketingtechnieken waarmee Orion zijn klanten gerichte marketing kan bieden;

-          Indien u bij de dienst van Orion heeft ingelogd door gebruikmaking van een dienst van een derde (zoals Facebook), kunnen de gegevens die automatisch worden verzameld door de technologie van de derde, automatisch aan deze derde worden verstrekt. Facebook-“vind ik leuks” van een bepaalde dienst kunnen bijvoorbeeld zichtbaar zijn op Facebook naargelang van zijn privacybeleid. U dient de privacyvoorwaarden van derden door te nemen. Zie het overzicht van derden dat van tijd tot tijd wordt bijgewerkt, onder “Websites en diensten van derden”;

-          persoonsgegevens kunnen worden verstrekt indien het noodzakelijk is om wet- en regelgeving na te leven of de gerechtvaardigde belangen van Orion af te dwingen, zoals met het doel om fraude, misbruik of beveiligingsproblemen op te sporen, te herstellen of er bescherming tegen te bieden;

-          Indien zich een wijziging voordoet in de eigendom van of het bestuur over Orion of alle dan wel een deel van onze producten, diensten of bedrijfsmiddelen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een nieuwe eigenaar, opvolger of cessionaris.

 

Waar wij persoonsgegevens opslaan en verwerken

 

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het land waar uw verblijfsplaats is, of worden overgedragen aan een ander land waar Orion, de aan Orion gelieerde ondernemingen, onderaannemers of andere ontvangers van persoonsgegevens gevestigd zijn, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Hieruit volgt dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of opgeslagen in een land waar minder strenge eisen aan gegevensbescherming worden gesteld dan in de Europese Unie. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens te allen tijde overeenkomstig deze privacyverklaring worden behandeld, zelfs al worden deze overgebracht naar een land buiten de EER. De persoonsgegevens die naar een land buiten de EER worden overgebracht, worden beschermd door het adequaatheidsbesluit zoals genomen door de Europese Commissie of door passende contractuele regelingen (hetzij door ondertekening van de standaardcontractbepalingen door de verwerkingsverantwoordelijke en de ontvanger(s), hetzij door de eigen verklaring van de ontvanger in het kader van het EU-VS-privacyschild. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Orion.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Teneinde de privacy van persoonsgegevens te helpen beschermen houden wij fysieke, technische en administratieve beveiligingen in stand, zoals sloten, elektronische surveillancesystemen, firewall-, antimalware- en spamfiltersystemen, enzovoort. Wij updaten en testen onze beveiligingstechnologie voortdurend. Wij beperken de inzage in uw persoonsgegevens tot de werknemers die kennis van deze gegevens moeten hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast bieden wij onze werknemers trainingen aan over het belang van vertrouwelijkheid en instandhouding van de privacy en beveiliging van de persoonsgegevens.

 

Bewaring van persoonsgegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring, tenzij de wet een langere bewaarperiode voorschrijft of toestaat. Bij het beantwoorden van vragen die u ons op onze webpagina’s voorlegt, zullen wij uw gegevens bijvoorbeeld bewaren totdat wij uw vraag hebben verwerkt en u een antwoord hebben gegeven. Indien u deelneemt aan een van onze campagnewedstrijden, zullen wij uw gegevens bewaren totdat de wedstrijd afgelopen is en de eventuele beloningen zijn afgeleverd. Indien u de toepassing van Orion hebt gedownload, zullen wij uw gegevens bewaren zolang u een actieve gebruikersaccount hebt. 

 

Locatiegebaseerde diensten

 

Voor het verlenen van locatiegebaseerde diensten kan Orion gegevens over uw locatie verzamelen, die al dan niet nauwkeurig kunnen zijn. Locatiegegevens kunnen worden afgeleid uit een GPS-, bluetooth- of IP-adres alsook door middel van de identificatie van gsm-masten en wifihotspots in de nabijheid en door gebruikmaking van andere beschikbare technologieën waarmee de locatie van uw apparaat bij benadering kan worden vastgesteld.

 

Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een vorm waarin u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd.

 

 

Websites en diensten van derden

 

De websites, socialemediakanalen, toepassingen en diensten van Orion kunnen links naar websites van derden bevatten. Orion is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de desbetreffende websites.

 

Voor sommige onderdelen van bepaalde diensten kunnen specifieke voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn. U wordt in kennis gesteld van deze voorwaarden van derden en uw toestemming wordt gevraagd in verband met uw gebruik van deze onderdelen.

 

Door toe te staan dat een gebruikersaccount en login worden aangemaakt door gebruikmaking van de dienst van de derde aanvaardt Orion geen aansprakelijkheid voor de dienst van de derde of welk aspect hiervan dan ook. Overzicht van derden wier dienst door Orion wordt aanvaard voor het aanmaken van een gebruikersaccount en login:

- Facebook

 

 

Persoonsgegevens van kinderen

 

Het beschermen van de privacy van kinderen is belangrijk. Orion is niet voornemens gegevens met betrekking tot een individu van wie wij weten dat hij of zij jonger dan 18 jaar is, te verzamelen, verwerken of op de website te gebruiken zonder toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de gegevens te bekijken die het kind heeft verstrekt, en/of te eisen dat ze worden gewist. Indien uw kind persoonsgegevens heeft verstrekt en u wilt verzoeken om verwijdering van deze gegevens, kunt u contact met ons opnemen via office.benelux@orion.fi.

 

Uw rechten

Recht van inzage en recht op gegevensoverdraagbaarheid

Behoudens wettelijke uitzonderingen hebt u na het invoeren van voldoende zoekcriteria recht op inzage van de gegevens over uzelf in de registers van Orion of op een melding dat de registers dergelijke gegevens niet bevatten. Orion zal u tevens informatie verschaffen over de bronnen van de gegevens, het gebruik van de gegevens in het bestand en de bestemmingen van verstrekte gegevens in het register.

 

Indien de grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming of de uitvoering van een overeenkomst tussen Orion en u is, en ingeval de persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés worden verwerkt, hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw gegevens, die u aan Orion hebt verstrekt, in een gestructureerd, machineleesbaar formaat aan u te doen overdragen, voor zover mogelijk.

 

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, kunt u een verzoek hiertoe indienen door middel van een persoonlijk ondertekend of anderszins op vergelijkbare wijze bevestigd document en door controle van uw identiteit door aanhechting van een kopie van een officieel identificatiedocument.

 

CONTACTGEGEVENS VAN ORION:

 

Orion Pharma BVBA

Adres: Battelsesteenweg 455D, B-2800 Mechelen

Telefoon: +32 (0)15 64 10 20

E-mail: office.benelux@orion.fi

 

De contactgegevens van ondernemingen die deel uitmaken van de Orion Groep, zijn beschikbaar op http://orion.fi/en/Orion-group/contacts/Locations-and-contact-persons/sites-and-offices/#pharmaceutical-sales-offices-in-europe

 

Recht om toestemming in te trekken / Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om de toestemming in te trekken.

 

Indien de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens de gerechtvaardigde belangen van Orion zijn, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op gronden die op uw specifieke situatie betrekking hebben. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

 

Indien u gebruik wilt maken van uw hierboven gemelde rechten, kunt u een verzoek hiertoe sturen naar het hierboven vermelde postadres of e-mailadres van Orion door middel van een persoonlijk ondertekend of anderszins op vergelijkbare wijze bevestigd schriftelijk document. Intrekking van uw toestemming maakt de verwerking van persoonsgegevens zoals uitgevoerd vóór deze intrekking niet onrechtmatig.

 

Rectificatie, beperking van verwerking en wissing

Orion als verwerkingsverantwoordelijke zal, op eigen initiatief of op uw verzoek, persoonsgegevens in dit register die met het oog op het doeleinde van de verwerking foutief, overbodig, onvolledig of achterhaald zijn, onverwijld rectificeren, wissen of aanvullen. Orion zal eveneens voorkomen dat dergelijke gegevens worden verspreid, mocht dit de bescherming van uw privacy in gevaar brengen.

 

U hebt het recht om Orion de verwerking te laten beperken ingeval u de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens hebt betwist, indien u hebt gesteld dat de verwerking onrechtmatig is en u hebt verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan hebt verzocht; indien Orion de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of indien u overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van de EU bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Orion of een derde zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden. Wanneer op uw verzoek de verwerking op basis van de hierboven vermelde gronden is beperkt, zult u door Orion op de hoogte worden gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

Indien Orion weigert gevolg te geven aan uw verzoek om een fout te rectificeren, zult u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. In deze kennisgeving worden tevens de redenen voor de weigering vermeld. Als dit zich voordoet, kunt u de zaak voorleggen aan de Ombudsman Gegevensbescherming.

 

Orion zal de ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt, en de bron van de foutieve persoonsgegevens in kennis stellen van de rectificatie. Er bestaat evenwel geen verplichting tot kennisgeving als dit onmogelijk of onoverkomelijk moeilijk blijkt te zijn.

 

Verzoeken om rectificatie dienen te worden ingediend op het hierboven vermelde adres van Orion.

 

Vragen over de privacyverklaring

Indien u vragen hebt over onze privacyverklaring of indien u zorgen hebt over privacy bij Orion Corporation, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar office.benelux@orion.fi.

 

 

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van Orion Corporation te allen tijde bijwerken of herzien. Wanneer wij essentiële wijzigingen aanbrengen in de verklaring, zal er een mededeling op onze website worden geplaatst, samen met de bijgewerkte privacyverklaring. Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens en/of beperking van de verwerking, indien van toepassing, geldt met ingang van 25 mei 2018.

 

 

Orionbvbaweb - version May 2021