}

Een krachtiger milieubeleid

De stelselmatige inspanningen van Orion om haar koolstofvoetafdruk te verkleinen hebben hun nut bewezen. In die mate zelfs dat het bedrijf zichzelf een nog strikter doel heeft opgelegd: tegen 2030 koolstofneutraal zijn in eigen activiteiten.

Orions bedrijfsactiviteiten worden geleid door duurzame keuzes en praktijken. Haar belangrijkste opdracht is het welzijn te bevorderen en de veiligheid van de patiënten te garanderen. Bovendien draagt het farmaceutische bedrijf zorg voor zijn werknemers en het milieu. Ethiek en transparantie zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het verkleinen van de koolstofvoetafdruk is een concreet en meetbaar doel, waar Orion al jaren naartoe streeft. De verwezenlijking van de vorige doelstelling - een vermindering met 75% tegen 2025 tegenover 2016 - zit op schema.

„Omdat ons werk zeer doeltreffend is gebleken, hebben we ambitieuzere doelen gesteld. We leren voortdurend bij, om zo meer van onszelf te kunnen eisen," zegt de CEO van Orion.

Het nieuwe doel is koolstofneutraal zijn tegen 2030. Dankzij onze inspanningen van de voorbije jaren zijn we goed op de hoogte van de impact van onze activiteiten op onze koolstofvoetafdruk. Het energieverbruik speelt hierbij een belangrijke rol. Van de energie die wij gebruiken, is 45% elektriciteit, wat betekent dat de productiemethode een aanzienlijke impact heeft op het geheel.

Orion heeft een belangrijke investering lopen in Turku: een nieuw wijkverwarmingsnet voor zijn fabriek. Het verminderen van de milieu-impact is een van de belangrijkste doelstellingen van de investering, die deel uitmaakt van het energieprogramma van Orion.

De investering vormt een nieuw soort experiment voor het bedrijf. „De impact ervan zal duidelijker zichtbaar worden na enkele jaren, wanneer we bijvoorbeeld uiteenlopende winter- en zomeromstandigheden hebben gekend. Als de resultaten bevredigend zijn, kunnen we het concept misschien uitbreiden naar andere locaties.”

 

Uitgebreide analyse als uitgangspunt

In 2019 heeft Orion een levenscyclusanalyse uitgevoerd van de koolstofvoetafdruk van zijn droogpoederinhalator. Bij die uitgebreide evaluatie werd rekening gehouden met verschillende milieubelastende factoren, van de grondstoffen over de distributie tot en met de verwijdering van het eindproduct, met inbegrip van de verpakking en de bijsluiters.

„Dat was een belangrijke eerste stap voor ons. Een dergelijke evaluatie is veeleisend, maar uit de analyse is gebleken dat de effecten wel degelijk kunnen worden bepaald," klinkt het.

De levenscyclusanalyse leverde gedetailleerde informatie op over hoeveel koolstofvoetafdruk wordt geaccumuleerd in de waardeketen van het product, en in welke delen van de waardeketen de voetafdruk wordt gegenereerd. „De informatie leert ons waar we de impact zelf kunnen verminderen. In deze sector is het zeer moeilijk om de processen in verband met een bestaand product te veranderen, maar wij kunnen wel een grotere impact hebben op nieuwe producten. Inzicht in de effecten van de hele waardeketen helpt ons ook om bijvoorbeeld onze toeleveranciers van grondstoffen beter te begeleiden."

De analyse van dergelijke gegevens is belangrijk, net als de evaluatie van de emissies van de toeleveringsketen van Orion. Het milieu, en dus ook klimaatkwesties, maken deel uit van de eisen die het bedrijf stelt aan zijn leveranciers, de risicobeoordelingen en het leveranciersbeheer. Orion zal steeds meer investeren in deze aspecten, omdat koolstofneutraliteit in de gehele waardeketen alleen kan worden bereikt door samenwerking.

 

Tekst: Johanna Paasikangas

27 april 2021

 

Orionbvbaweb - version May 2021