}

Mijn Parkinson-symptomen vertonen schommelingen

'Wearing-off' is een term die verwijst naar schommelingen in de symptomen van een persoon met de ziekte van Parkinson. De symptomen van de patiënt schommelen afhankelijk van de effecten van de medicatie en de symptomen van de ziekte.

  1. ON-periode

In de ON-periode is uw levodopa-medicatie werkzaam en zijn uw symptomen van de ziekte van Parkinson doorgaans onder controle.

  1. OFF-periode

Na uw ON-periode keren uw Parkinson-symptomen terug in de OFF-periode omdat de effecten van uw levodopa minder lang aanhouden. U kunt gedeeltelijk of volledig immobiel worden. De symptomen die tijdens de OFF-periode worden ervaren, verschillen van persoon tot persoon.

  1. Wearing-off

Tijdens de wearing-off begint u te voelen dat de verbeteringen die uw dosis levodopa u bezorgde, niet blijven aanhouden totdat de volgende dosis medicatie begint te werken. Daardoor moet u uw volgende dosis misschien eerder nemen.

Wat veroorzaakt wearing-off?

  1. Delayed on

Tijdens de delayed on-periode (uitgestelde on-periode) treedt enige vertraging op voordat u de voordelen van de inname van uw levodopa begint te voelen. Dit komt wellicht vaker voor met levodopa-preparaten met gecontroleerde afgifte, omdat de levodopa langzamer wordt vrijgegeven. Vooral in de latere ziektestadia kan eiwitrijk voedsel de resorptie van levodopa in de darm vertragen zodat het effect wordt uitgesteld of zelfs volledig wordt verhinderd.

  1. On-off fenomeen

Het on-off fenomeen verwijst naar plotse, soms onvoorspelbare, veranderingen in uw symptomen, variërend tussen goede en slechte mobiliteit. De ON-fase wordt gewoonlijk geassocieerd met ongewilde bewegingen (dyskinesie) en de OFF-fase wordt geassocieerd met Parkinson-symptomen. Het fenomeen heeft geen relatie met de timing van de medicatie.

  1. Freezing-episoden

Freezing-episoden zijn plotse, korte perioden van immobiliteit. U kunt het gevoel hebben dat uw voeten aan de grond zijn vastgekleefd. Freezing-episoden treden vaak op wanneer u start met bewegen, draaien of door een deur gaat.

 

Orionbvbaweb - version July 2020