Beleid

Privacyverklaring

Privacyverklaring omtrent patiëntveiligheidsmeldingen

Cookiebeleid

Informatieblad: Klantenregister

Informatieblad: Klantenregister voor direct marketing

Informatieblad: Sollicitantengegevensbestand

Transparantieregister

 

Over deze website:

De informatie op deze website is bestemd voor het brede publiek en heeft als doel informatie te verschaffen over Orion bvba. Orion Pharma bvba is een dochteronderneming van Orion Corporation, een wereldwijd opererende Finse farmaceutische onderneming die al meer dan 100 jaar werkt aan welzijn. Orion ontwikkelt en produceert farmaceutische producten en actieve farmaceutische ingrediënten voor mens en dier en brengt deze op de markt. De inhoud van deze website is zorgvuldig geselecteerd. Orion Pharma bvba doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

 

Orionbvbaweb - version May 2021